Vì sao phụ nữ được trả lương thấp hơn đàn ông?

Vì sao phụ nữ được trả lương thấp hơn đàn ông? Tác giả: Steven Horwitz, Do Women Earn Less Than Men?, Learn Liberty Dịch giả: Ku Búa @ cafekubua.com Ngộ nhận về thu nhập phụ nữ Một trong những ngộ nhận phổ biến nhất trong xã hội hiện tại và trong phong trào đòi hỏi… Read More Vì sao phụ nữ được trả lương thấp hơn đàn ông?

Vì sao 99% của cải được tạo ra trong chỉ 1% lịch sử?

Vì sao 99% của cải được tạo ra trong chỉ 1% lịch sử? Tác giả: Deirdre McCloskey, Why Does 1% of History Have 99% of the Wealth?, Learn Liberty Dịch giả: Ku Búa @ cafekubua.com Điều quan trọng nhất để hiểu về thế giới hiện đại là: ngày xưa con người rất nghèo và bây… Read More Vì sao 99% của cải được tạo ra trong chỉ 1% lịch sử?

Nước Mỹ có nên làm cảnh sát của thế giới không?

Nước Mỹ có nên làm cảnh sát của thế giới không? Tác giả: Bret Stephens, Should America be the world’s policeman?, Prager University Dịch giả: Ku Búa @ cafekubua.com ”Mỹ có nên làm cảnh sát của thế giới không?” Bất cứ lúc nào khi câu hỏi này được hỏi, và nó đã được hỏi gần… Read More Nước Mỹ có nên làm cảnh sát của thế giới không?